Świadectwo Agnieszki Tadeusza

Wielkopostny Dzień Wspólnoty tym razem odbył się w nowym miejscu, w Kościele pw. Św. Krzysztofa.

Ksiądz moderator rejonu Artur Rasmus wygłosił konferencję, a Eucharystię odprawił proboszcz parafii w której gościliśmy Adam Komisarczyk.

Dużą radością była dla nas możliwość spotkania się i dar wspólnej modlitwy. Temat diakonii który omawialiśmy na kręgach uświadomił nam jak nie łatwa jest decyzja o podjęciu posługi.

Czas dorastania do pełnego otwarcia się na diakonię jest różny. Są tacy u których następuje to szybko ale jest ich niewielu.

Nasze małżeństwo dorastało do tej decyzji bardzo długo. Można powiedzieć że nadal się ona w nas kształtuje. Cały czas szukamy swojego miejsca posługi w DK. Podjęcie decyzji aby być para rejonową było dla nas bardzo trudne. Niełatwo jest się przełamać i podjąć ten trud. Dużą radością okazała się możliwość bliższego poznania małżeństw z naszego rejonu. Odwiedzając kręgi mogliśmy się dzielić doświadczeniem działania Boga w naszym życiu i wspólną modlitwą.

Pan Bóg pozwalając nam doświadczyć tej radości wynagrodził nam trud który trzeba było podjąć.

Agnieszka i Tadeusz