Świadectwo Izabelli i Wojciecha

Adwentowy dzień skupienia rejonu Pogodno przeżywaliśmy w tym roku w parafii pw. Św Jana Bosko. Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty a następnie konferencję wygłosił ks. Tomasz Gruszto, moderator diecezjalny DK. Miała ona w dużym stopniu charakter porządkujący zachowania wiernych podczas Eucharystii.

Ks. Tomasz, opierając się na wskazaniach zawartych w Mszale Rzymskim, omówił postawy, zachowania, gesty związane z poprawnością uczestniczenia w liturgii, a przez to też przeżywania Eucharystii w duchu jedności i wspólnoty Kościoła.

Podkreślił znaczenie postawy wiernych podczas Eucharystii, gdyż jest ona formą świadectwa, a jednocześnie każda postawa, gest, symbol ma określone znaczenie, którego, niestety, często wierni nie znają. Ważne jest, zdaniem ks. Tomasza, żebyśmy zadawali sobie pytanie, w jaki sposób liturgia mnie formuje, czy wychodzę z niej lepszy.

Jako niezwykle istotne wskazał przy tym zaufanie Kościołowi w nauczaniu, a nie uleganie chociażby prywatnym, niepotwierdzonym objawieniom, co powoduje rozbijanie wspólnoty i tworzenie się równoległych małych wspólnot, idących ścieżkami nie zawsze zgodnymi z nauką Kościoła.

Nauka ks. Tomasza dotycząca liturgii i Eucharystii nie ograniczyła się do „aspektów technicznych”. Podkreślił, że na liturgię idziemy spotkać się z żywym Bogiem, że jest ona uobecnieniem Chrystusa, czego wyraźnymi dowodami są cuda eucharystyczne i że Eucharystia zawiera wszystko, co jest potrzebne do życia. Konkluzją było stwierdzenie, że liturgia powinna być tak przeżyta, jakby była pierwsza, jedyną i ostatnią w życiu.

Po bardzo pouczającej konferencji nastąpiło spotkanie w kręgach. Tematem przewodnim było Światło. Dzieliliśmy się skojarzeniami, wspomnieniami i refleksjami dotyczącymi świecy. Dzięki temu mogliśmy uświadomić sobie, jak wiele treści niesie ona w sobie jako symbol światła, ciepła, miłości, wyjątkowych ważnych chwil, także, że wskazuje na przemijanie – bo się wypala udzielając otoczeniu swego ciepła. Symbolizuje ona moc Ducha Świętego, wskazuje drogę do Nieba. Wśród najważniejszych świec wymieniliśmy paschał jako symbol Zmartwychwstałego Chrystusa, który obecny jest w liturgii od Wielkiej Soboty do Zesłania Ducha Świętego. Dzieliliśmy się refleksjami i doświadczeniem dotyczącym różnych innych ważnych, symbolicznych, towarzyszących nam w życiu świec: chrzcielnej, ślubnej a także innych jak roratnia, adwentowe, ołtarzowe.

Po spotkaniu w kręgach był czas na namiot spotkania w kościele i wspólną Eucharystię. Budzącym uśmiech i ciepłe uczucia był dar dzieci (przeżywających dzień skupienia pod okiem diakonii wychowawczej), które złożyły przed ołtarzem kolorowy, duży rysunek serc…

Dzień skupienia zwieńczyła agape, podczas której w serdecznej atmosferze (jak zawsze) mogliśmy nacieszyć się rozmową i miłym poczęstunkiem ze znajomymi z rejonu…

Izabella i Wojciech Jareccy