Świadectwo Macieja

Mieliśmy przyjemność przeżywania tego spotkania wraz z Oazą Młodzieżową, co było dla nas ciekawym doświadczeniem. Osobiście dla mnie samego była to duża radość kiedy tylko się dowiedziałem o takim pomyśle, a która dodatkowo umocniona została liczebnością naszych młodszych współuczestników.

W wydarzeniu udział wzięło około 27miero dorosłych i 15cioro Oazowiczów.

Po konferencji księdza Pawła Bonkowskiego był czas na krótkie świadectwa: dwa Oazy i dwa DK. Następnie podzieliliśmy się na 2 grupy i zgodnie z konspektem, na przygotowanych wcześniej kartkach, w sposób dowolny przedstawialiśmy swoją formację w czasie. Staraliśmy się, by każdy miał okazję do podzielenia się swoimi przemyśleniami. Ze względu na liczną obecność Oazy Młodzieżowej, z czego bardzo się cieszymy zabrakło czasu na dyskusję i wymianę refleksji i przemyśleń. Wniosek na przyszłość nasuwa się taki, aby przygotować dodatkową salę i jeszcze jednych prowadzących na wypadek, jeśliby dopisywała po raz kolejny liczba uczestników.

Po pracy grupowej mieliśmy czas na rozmowy na przerwie kawowej, po której udaliśmy się na Namiot Spotkania oraz Eucharystię. Podczas Eucharystii na prośbę Oazy Młodzieżowej włączony został obrzęd tzw. Skrutyniów, których istotnym elementem jest egzorcyzm odmawiany nad katechumenami. Jego celem jest wypraszanie uwolnienia od skutków grzechu i wpływu złego ducha oraz otwieranie na przyjęcie darów Zbawiciela. Na krótkich ogłoszeniach zachęciliśmy i przypomnieliśmy o możliwości wzięcia udziału w DWDD oraz pielgrzymce do Kalisza.

Nasze spotkanie zakończyliśmy agapą.

Maciej