Święto Niepodległości w św. Kazimierzu

W dniu 11 listopada 2023 w parafii św. Kazimierza w rejonie Niebuszewo śpiewająco uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości.

Z inicjatywy członków DK wraz z innymi wspólnotami i parafianami, spotkaliśmy się w przystrojonej barwami biało-czerwonymi sali, przy kawie i przyniesionych słodkościach. Był z nami proboszcz ks. Jan Jermak, który rozpoczął spotkanie modlitwą dziękczynną za wolną Polskę. Następnie odśpiewaliśmy hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”, który, jak się dowiedzieliśmy, w 1927 roku na drodze głosowania został wybrany na oficjalny hymn państwowy. Kolejne śpiewane pieśni to „Bogurodzica”, „Boże coś Polskę” i „Rota”, które do tego roku śpiewano podczas uroczystości państwowych i które pretendowały do hymnu Polski. W radosnym nastroju, niekiedy z patosem, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, które towarzyszyły walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny żołnierzom. Poprzez pieśni i krótkie prezentacje wracaliśmy do historii Polski, do Ojców Niepodległości, do nastrojów i patriotyzmu Polaków. A przy tym wszystkim byliśmy i cieszyliśmy się sobą tworząc wspólnotę i jedność.

Oprac. Ania i Darek Porazik

Zdjęcia: Krystyna Zawal, Katarzyna Nejman