WDW 2022 – Relacja rejonu Śródmieście

Wielkopostny Dzień Wspólnoty – przestrzeń skupienia i spotkań

Dwa razy do roku w Domowym Kościele odbywają się Dni Wspólnoty: Adwentowe oraz Wielkopostne. W Adwencie należało się do dostosować do warunków narzuconych przez epidemię. Natomiast teraz- dnia 12.marca – Domowy Kościół, podzielony na rejony, ale zjednoczony w tym samym czasie i w modlitwie, przeżył ( w naszym rejonie w pełni zorganizowany) Wielkopostny Dzień Wspólnoty.

Rejon Śródmieście gościł w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wydarzenie zostało wcześniej przygotowane i zaaranżowane, a kręgi stanowiące rejon, zostały zaangażowane w wyznaczone posługi, współtworząc ten dzień. Każdy mógł przyczynić się do ostatecznego wyglądu tego spotkania i każdy mógł w pełni korzystać z wartości wypływających z całości, czy poszczególnych jego składowych.

Nasz WDW składał się z kilku konkretnych elementów. Rozpoczęliśmy od zawiązania wspólnoty i Drogi Krzyżowej. Ks.Tomasz Porzycki TChr odczytał przemyślane, autentycznie wspierające refleksję nad poszczególnymi stacjami rozważania, przygotowane przez Ruch Światło-Życie. Małżeństwa w trakcie drogi krzyżowej stały, ale krzyż przechodził przez „stacje”, czyli małżeństwa – przekazywany sobie nawzajem w skupieniu i z troską, a potem trzymany wspólnie przez małżonków.

Bezpośrednio potem została stworzona przestrzeń do indywidualnego spotkania z Panem – odbył się Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem ze słowem Iz 49, 1-6 i pytaniami pomocniczymi.

Podczas tej modlitwy i spotkań dorosłych, dzieci były zaopiekowane przez diakonię wychowawczą, świetne się bawiąc, poznając i integrując. Było nawet wyjście na plac zabaw. Zadowolone i zaopiekowane maluchy były gwarancją spokoju i skupienia rodziców. Tę część dnia kończyły spotkania w grupach.

Msza św., której przewodniczył ks.Tomasz Porzycki została odprawiona w naszej intencji. Przy Eucharystycznym stole, zgodnie z Ewangelią z dnia, wysłuchaliśmy słów: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 43-48).

Kawowa przerwa w trakcie dnia i wieńcząca wydarzenie Agape stanowiły czas spotkań, uścisków i wielu rozmów, czas nowych znajomości lub spotkań po długim czasie. Czas Wspólnoty…

Tego dnia zupełnie nieplanowanie wydarzyła się jeszcze jedna rzecz – zbiórka na rzecz Ani i Szymona z rejonu Niebuszewo. Na wieść o tragedii pożaru, która ich spotkała, została podjęta decyzja o przekazaniu wsparcia tej rodzinie. Jedność i braterstwo względem braci w potrzebie – być może najważniejsze świadectwo z tego dnia.