Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Majowe

,, Na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku braciom, w postawie miłości” – ks. Franciszek Blachnicki

Podczas Wielkopostnego Dnia Wspólnoty rejonu Majowe w szczególny sposób modliliśmy się za wspólnoty Ruchu, wszystkie małżeństwa i kapłanów z naszej diecezji i rejonu.
Konferencja, którą wygłosił nasz moderator, ks. Dariusz Kilijan w sposób jasny i konkretny przybliżyła nam pojęcie nowej wspólnoty, która może powstać tylko na fundamencie miłości.
W trakcie wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem podczas Namiotu Spotkania doświadczyliśmy obecności samego Chrystusa. W czasie przeżywania Eucharystii Pan objawił się w Swoim słowie. W słowie, które daje nowe życie.
Dziękujemy za ten piękny czas, za wspólnotę, za wszystkie małżeństwa, kapłanów dzięki którym wzrastamy w wierze, wciąż na nowo, każdego dnia.
Kasia i Arek.