Wigilia zesłania Ducha Św. w rejonie Majowe

Wigilia zesłania Ducha Świętego w rejonie Majowe.

Uroczyste oczekiwanie rozpoczęliśmy Eucharystią w parafii Opatrzności Bożej na osiedlu Majowym. Brały w niej udział wspólnota DK z rejonu Słoneczne, Odnowa w Duchu Świętym i Róża Różańcowa. Modliliśmy się w intencji wszystkich wspólnot, podobnie jak uczniowie w Wieczerniku zebrani po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, Maryja, Matka Chrystusa oraz ci, którzy stanowili w Jerozolimie pierwszy zalążek wspólnoty chrześcijańskiej.

Po mszy świętej czuwanie modlitewne przeplatane pięknym śpiewem Dawida wraz z dziećmi Anią i Piotrkiem, umocniło w nas wszystkich Ducha Jedności. Wraz z świętym Janem Pawłem II rozważaliśmy tajemnicę Ducha Świętego uwielbiając Trzecią Osobę Trójcy Świętej.

Ksiądz Tadeusz Szponar pięknie wprowadził nas w rozważanie tajemnicy różańca świętego.Wraz z Maryją modliliśmy się i błagaliśmy Jej Syna o dar Ducha Świętego. Ona jest zawsze z nami jako troskliwa Matka, która nie może oprzeć się prośbom swoich dzieci.

Rozważaliśmy tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Prosiliśmy Go, aby przychodził do naszych serc, czynił w nas swój pokój, miłość i radość.

Przyzywaliśmy Ducha Świętego prosząc:
O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Św. Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością.

Modliliśmy się także o odnowienie poszczególnych darów, podchodząc kolejno do ołtarza, w zależności od tego dla kogo ten dar jest najważniejszy, dodawaliśmy kadzidło do kadzielnicy.

Wołaliśmy do Ducha Świętego prosząc za Ojcem Świętym, Janem Pawłem II słowami zapisanymi na rok przed jego śmiercią.Na koniec uwielbialiśmy Ducha Świętego, zebrani w Jedności ze wszystkimi wspólnotami wokół ołtarza:

Przyjdź, Duchu czcigodny i wszechmocny,
któryś uczynił wszystko.
Wszystko trzymasz w swej ręce,
Ty, który jesteś ponad wszelką mądrość i moc.
Nikt nie może Cię opisać ani pojąć, ani zgłębić.
Ty doskonalisz całe stworzenie aż do dna jego istoty.
Ty jesteś nieodłączny od każdej rzeczy aż do dna jej siły.

Bóg zapłać za ten czas! Kasia i Arek.

Fotorelacja