Witraż z wizerunkiem Czcigodnego sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego

Z inicjatywy Ks. Hieronima, proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krajniku Górnym, powstał pomysł ufundowania witrażu z wizerunkiem założyciela Ruchu Światło – Życie, Czcigodnego sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego, w kościele w Krajniku Górnym.

Koszt całości czyli projekt graficzny, poprawki, wykonanie i zamontowanie witrażu to 6500 zł.
Gałąź młodzieżowa, w miarę swoich możliwości także wesprze finansowo ten projekt.

Chętni proszeni są o wpłacanie dowolnych kwot na konto diecezjalne:

14 1240 1574 1111 0010 9064 6389

Stowarzyszenie DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
z dopiskiem: „Witraż”.