Życzenia Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

„Chrystus, powstawszy z martwych, nie umiera. Chrystus zmartwychwstały żyje, Chrystus zmartwychwstał – zmartwychwstał prawdziwie. To jest fakt, to jest rzeczywistość, która trwa, która istnieje. Nie trzeba sięgać myślą w przeszłość. Wszystko w liturgii dzisiejszej nocy prowadzi nas do teraźniejszości, do rzeczywistości, która teraz trwa i istnieje, w której my uczestniczymy. Innymi słowy: zmartwychwstanie Chrystusa jest głoszone wśród nas jako sakrament, sakrament paschalny.”

(Ks. F. Blachnicki)

Niech poranek Zmartwychwstania rozjaśni mroki naszej codzienności. Niech Pan w tajemnicy Paschy przeprowadzi nas ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, z choroby do zdrowia, z wojny do pokoju.

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi, umacnia i obdarza pokojem

Karolina i Hubert Kaczmarek wraz z KS. Łukaszem Paluchem odpowiedzialni za Diakonię Oaz Rekolekcyjnych.