Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

„Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.”

2 Kor 5,14-15

Niech rzeczywistość Paschy Chrystusa, Jego przejścia przez śmierć do zmartwychwstania, staje się coraz bardziej naszym życiem, abyśmy otwierali się na miłość, którą później będziemy mogli dzielić się z każdym napotkanym człowiekiem.

Życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych, radości z obecności pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego.

Ks. Wojciech Koladyński – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Agnieszka i Przemek Gazińscy – para diecezjalna Domowego Kościoła
Ks. Tomasz Gruszto – moderator diecezjalny Domowego Kościoła